Оборудване

Фирмата разполага с професионално оборудване на фирмите

  • "REMS",
  • "Rotenberger",
  • " Knipex" ,
  • "Virax " и други.

Както е общоизвестно най-важната част във всяка операция е "човешкият фактор ". В нашата фирма работят само сериозни и отговорни хора, които професионално и с желание вършат тази дейност.

Независимо от неограничения брой инсталации зад гърба ни, ние проверяваме нашата работа и отстраняваме всички възникнали проблеми. Има случаи, при които само констатираме проблема и нямаме възможност да го отстраним поради липса на достъп, средства на клиента или друга обективна причина.